Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

sininen
14:32
6954 3b0e
Reposted bylempirepati2k6darksideofthemoonlottibluebellpati2k6LarryGreenSkytentacleguypassingbirdseaweedMrCoffedancingwithaghosteternaljourneycoeurinaollmyszkaminnielexxiejestpieknieLightStepToNowherehereyesLogHiMamarsjaninzmarsaOnlyOrangeikariMasheinto-blacksurversahuramazdaOkruszek8agiennyNajadawujcioBat

January 31 2019

sininen
16:18
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viaSpetana Spetana

January 29 2019

sininen
16:45
sininen
16:13
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaretro-girl retro-girl
sininen
16:06
4686 f3b0
16:05
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viaizzy13violinzz izzy13violinzz
sininen
16:01
2465 eac2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaizzy13violinzz izzy13violinzz

January 19 2019

sininen
12:00
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal
sininen
11:48
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viamagdak magdak

January 18 2019

sininen
22:08
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viajustonebullet justonebullet

January 10 2019

sininen
15:44
6756 3d40 500
Reposted fromrubinek rubinek viaHypothermia Hypothermia

January 04 2019

sininen
13:53
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaepidemic epidemic

January 03 2019

sininen
14:15
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viaHypothermia Hypothermia
sininen
13:57
5238 52c3 500
The last documented European #witchcraft execution was in 1895.
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viaHypothermia Hypothermia
sininen
13:47
3199 1f37 500
Reposted frommangoe mangoe viaredhairwitch redhairwitch
sininen
12:46
7324 5d7a
Reposted fromHypothermia Hypothermia

November 01 2018

22:52

October 30 2018

sininen
19:25
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viagruetze gruetze

October 24 2018

sininen
18:59
7385 ab35 500
Reposted from4777727772 4777727772
sininen
18:57
0035 05a1 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl