Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

sininen
15:45
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaMissMurder MissMurder
sininen
15:43
5503 4665
Reposted fromcalifornia california
sininen
15:40
15:39
6535 1b23 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaHypothermia Hypothermia
sininen
09:46
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viavolldost volldost

July 09 2017

11:23
1100 ce89 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
sininen
11:22
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica

June 22 2017

sininen
18:18
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakotfica kotfica
sininen
18:17
sininen
18:13
1290 a07f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahepi hepi
sininen
18:13
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianyaako nyaako

June 09 2017

sininen
13:24
13:23
6585 ec20 500

The box says “telephone” but all my experience says “save point before TERRIBLE boss fight”

Reposted frommogmatt mogmatt viapannowacki pannowacki
sininen
13:23
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem vianyaako nyaako
sininen
13:11
0029 7fed
Reposted fromkarahippie karahippie viakotfica kotfica

May 23 2017

sininen
16:57
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viabrzask brzask

May 18 2017

sininen
18:12
sininen
18:11
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasilence89 silence89

May 07 2017

sininen
20:07
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
20:05
0672 54db 500
Reposted fromidiod idiod viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl