Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

22:52

October 30 2018

sininen
19:25
5738 cfab 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viagruetze gruetze
sininen
19:24
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaepidemic epidemic

October 24 2018

sininen
18:59
7385 ab35 500
Reposted from4777727772 4777727772
sininen
18:57
0035 05a1 500
Reposted from4777727772 4777727772
sininen
18:54
8266 b783 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 23 2018

sininen
18:52
8453 7b10
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagruetze gruetze

October 21 2018

sininen
11:03
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viaeternaljourney eternaljourney
sininen
10:53
5473 4270
Reposted fromfungi fungi viadelain delain
sininen
10:46
0995 2327 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaHypothermia Hypothermia

October 20 2018

sininen
15:52
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahepi hepi

October 19 2018

sininen
14:49

October 18 2018

19:06
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via0 0
sininen
18:59
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate via0 0
sininen
18:55
Reposted frombluuu bluuu
sininen
18:50
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
sininen
18:50
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabarock barock
sininen
18:33
1621 de27 500
Reposted fromdieJulia dieJulia viaHypothermia Hypothermia
sininen
18:32
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viajabolmax jabolmax

October 16 2018

sininen
21:45
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl