Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2019

sininen
17:11
6695 fbf1
Reposted fromapotheosis apotheosis viaHypothermia Hypothermia
sininen
17:09

October 29 2019

sininen
16:46
7305 84d5
Reposted fromsarazation sarazation viakotfica kotfica
sininen
16:43
4908 ce92
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakotfica kotfica
sininen
16:42
6496 42e2
Reposted fromwhocares whocares viakotfica kotfica
sininen
16:41
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
sininen
16:39
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakotfica kotfica
sininen
05:03

October 27 2019

sininen
14:09
8151 0061 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
sininen
14:06
8637 8f68 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia

October 25 2019

sininen
23:22

October 22 2019

sininen
22:10
1062 939d
Reposted fromscorpix scorpix vialaparisienne laparisienne
sininen
22:10
Reposted frommr-absentia mr-absentia

October 20 2019

sininen
20:00

October 10 2019

sininen
16:40
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 07 2019

sininen
15:53
1232 cf2d 500
Reposted fromnyaako nyaako
sininen
15:47
2821 1634 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
sininen
15:44
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
sininen
15:43
5306 6a6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 06 2019

sininen
06:41
4273 cd85 500
Reposted fromsaddam saddam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl