Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2019

sininen
18:44
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako

June 02 2019

sininen
21:48
4009 9def 500
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
sininen
21:47
sininen
21:45
-Co dobrego ostatnio zrobiłaś dla siebie? -Zmieniłam sposób myślenia z "nie dam rady" na "spróbuję".
— .
Reposted fromdysjux dysjux vialaparisienne laparisienne
sininen
21:44
1696 8509 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

May 22 2019

11:13
Whiskey Themed Kitchen with Barrels and a Concrete Countertop – #arbeitsplatte #…
via WordPress bit.ly/2Hrgpun
Reposted fromcici525 cici525 viaOnlyOrange OnlyOrange
sininen
11:08
9829 efcc 500
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia

May 16 2019

sininen
17:32
4916 5617 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 15 2019

sininen
11:28
7367 513a 500
Reposted frompiehus piehus viamr-absentia mr-absentia

May 10 2019

sininen
19:32
1575 12cf 500
Reposted fromsavatage savatage viahepi hepi
sininen
19:30
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahepi hepi

May 07 2019

sininen
19:45
2990 011c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
sininen
19:33
0219 96c9
Reposted frompunisher punisher viaAmericanlover Americanlover
sininen
19:31
Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt 
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
— Bogusław Mec
Reposted fromsoftboi softboi
sininen
19:23
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
sininen
19:20
5932 691d
Reposted fromEtnigos Etnigos viahepi hepi

May 04 2019

sininen
16:34
3582 24c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis

April 30 2019

17:22
The things of the night cannot be explained in the day, because they do not then exist.
— Ernest Hemingway

(via purplebuddhaquotes)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
sininen
17:08
3619 6fed
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 27 2019

sininen
09:52
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl