Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

sininen
21:38
The sexiest people are thinkers.
— Vivienne Westwood
sininen
21:38
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viawecouldbeclose wecouldbeclose
sininen
21:35
9438 c1af
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahepi hepi
sininen
21:33
8644 6872 500

September 18 2018

sininen
16:37
1461 f27c 500
Reposted from4777727772 4777727772
sininen
16:35
1988 72dc 500
Reposted from4777727772 4777727772
sininen
16:34
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772

September 15 2018

sininen
19:31
19:17
9436 0a38
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viajabolmax jabolmax
sininen
19:14
4277 27d7 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialifeless lifeless

September 13 2018

sininen
21:22
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
21:20
sininen
21:18
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viablackheartgirl blackheartgirl
sininen
21:15
W latach 50. i 60. i na początku 70. byłem świadkiem prawdziwego buntu. Tym, co dzieje się dzisiaj nawet mi nie zawracajcie głowy. Dzisiaj dzieciaki zachowują się tak, jak rodzice, z którymi walczyliśmy!
     
— Lemmy Kilmister w swojej autobiografii "Biała gorączka"
Reposted frombarock barock viaAmericanlover Americanlover
sininen
21:13
5807 a819 500
Reposted fromdarzyk darzyk viaAmericanlover Americanlover
sininen
21:07
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viajabolmax jabolmax
sininen
21:06
9290 4241 500
Reposted fromu-dit u-dit viamr-absentia mr-absentia
21:05

August 21 2018

sininen
19:37
9702 07f9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamaryjanejanis maryjanejanis
sininen
19:37
3281 9ee1 500
Reposted frombirke birke viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl